Zadanie 21.     Mat w 1 posunięciu.    

Michał Hołownia – Dawid Płokarz, Turniej Ostatniej Szansy, Pokrzywna, 1.12.2009.