Zadanie 685.     Jovanka Houska – Andrew Harley, liga brytyjska 2000/01, Birmingham, 17.03.2001.

Mat w 2 posunięciach.