Zadanie 9.     Mat w 1 posunięciu.    

Jakub Ogonowski – Justyna Kępka, Memoriał Ehrenfeuchta, Warszawa, 4.01,2007.