Zadanie 245.     J. Rodriguez Lopez – M. Garcia, Asturias, 2001.

Mat w 1 posunięciu.