Zadanie 955.     Sandra Majewska – Jarosław Bator, Ferie, Malbork, 3.02.2009.    

Mat w 2 posunięciach.