Zadanie 456.     I. Kurnosow – D. Fingierow, Internet, 2004.

Mat w 2 posunięciach.