Zadanie 801.     Paula Reyes Jara – Renata Zampronio, Pan American-chT1, Cascavel, 1996.

Mat w 2 posunięciach.