Zadanie 792. Mladen Gajic – Maisa Nejanky, Gibraltar Masters, Caleta, 5.02.2014.

Mat w 2 posunięciach.