Matowanie dwiema ciężkimi figurami.     Franciszek Sernecki - Dominik Lachowicz, Turniej Finalny, Wrocław, 28.12.2010.

Czarne dają mata w 2 posunięciach.