Zadanie 256.     J. Tobolski – P. Markowski, II Liga Juniorów, 2008.

Mat w 1 posunięciu.