Zadanie 449.     Z. Młynarski – A. Kowalewska, Milanówek, 2008.

Mat w 2 posunięciach.