Zadanie 227.     A. Żyła – N. Rogacka, Memoriał Błaszczaka, Wrocław, 2007.

Mat w 1 posunięciu.