Zadanie 865.     Hermann Swoboda – Veronika Exler, Wiedeń, 08.2003.

Mat w 2 posunięciach.