Zadanie 692.     Marek Chilkiewicz – Michał Buzun, Jesień, Białystok, 25.11.2007.

Mat w 2 posunięciach.