Zadanie 909.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Marcin Kamiński – Aloyzas Kveinys, Słupsk, 1992.    

Mat w 2 posunięciach.