Do wygranej białych prowadzi 1.Wa2-a1, ale znajdź drugi sposób!     Hartmann - Radisch, partia korespondencyjna, 1987.

Zgaduj posunięcia białych.