Studium.     Emanuel Stiepanowicz Sziffers, Samouczitiel szachmatnoj igry, 1906.     Animacja.

Wygrana.