Zadanie 727.     Norbert Kramer – Josef Blaschke, XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy, Kołobrzeg, 2013.

Mat w 2 posunięciach.