Zadanie 928.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Ksawery Tartakower – Richard Reti, mecz, Wiedeń, 1920.

Mat w 2 posunięciach.