Zadanie 11.     Mat w 1 posunięciu.    

Bartłomiej Mondrzycki – Aleksander Łukasiewicz, Memoriał Błaszczaka, Wrocław, 27.05.2005.