Zadanie 14.     Mat w 1 posunięciu.    

PHARAON64 3.00 – WJCHESS, Mistrzostwa Programów Komputerowych, Francja, 16.10.2004.