Zadanie 984.     Tadeusz Moskwiński – Andrzej Adamski, 48 YMCA Spring, Warszawa, 16.05.2008.    

Mat w 2 posunięciach.