Zadanie 716.     Alonso Zapata – Jose Luis Vilela de Acuna, Memoriał Capablanki, Kuba, 1993.

Mat w 2 posunięciach.