Zadanie 677.     A. Lizares – Barbara Pernici, Olimpiada Kobieca, Hajfa, 1976.

Mat w 2 posunięciach.