Zadanie 721.     Ilja Deriabin – Konstantin Mironiuk, Mistrzostwa Ukrainy do lat 14, Kijów, 1998.

Mat w 2 posunięciach.