Zadanie 730.     Richard Keresztes – Kornel Szalai, 2 liga węgierska 1998/99, Węgry, 1999.

Mat w 2 posunięciach.