Przesłona.     Ivanovic - Popov, Jugosławia, 1973.

Zgaduj posunięcia białych!