Zadanie 941.     Dawid Janowski – Oscar Hajes, Hawana, 1913.    

Mat w 2 posunięciach.