Zadanie 452.     Owieczkin – Sołodowniczenko, Internet, 2005.

Mat w 2 posunięciach.