Zadanie 930.     Zenon Wittig – Witosław Walkusz, Otwarte Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, Gniezno, 12.11.2010.    

Mat w 2 posunięciach.