Zadanie 975.     Konrad Kadziela – Filip Grzesiak, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Bęsia, 22.10.2007.    

Mat w 2 posunięciach.