Zadanie 934.     Lembit Oll – Władysław Tkaczow, PCA-Intel Grand Prix, Moskwa, 1995.    

Mat w 2 posunięciach.