Zadanie 916.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Włodzimierz Kruszyński – Olaf Thal, Berlin wschodni, 5.09.1985.    

Mat w 2 posunięciach.