Zadanie 689.     Michał Walentukiewicz – Z. Kiełbiński, O Złotą Iglicę, Wrocław, 1999.

Mat w 2 posunięciach.