Zadanie 458.     Chr. Richter – R. Fridman, Niemcy, 2006.

Mat w 2 posunięciach.