Patryk Chylewski - Igor Kowalski, XI Międzynarodowy Turniej Szachowy, Góra Świętej Anny, 19.01.2018.

Zgaduj posunięcia białych.