Matowanie ciężkimi figurami.

Mat w 2 posunięciach.