Zadanie 978.     Małgorzata Kucypera – Adam Bujar, O Złotą Iglicę, Wrocław, 1996.    

Mat w 2 posunięciach.