Zadanie 242.     Imre Kincs – Lajos Gal, Cerbona, 2001.

Mat w 1 posunięciu.