Zadanie 942.     Jan Gustafsson – Siergiej Wołkow, Internet, 13.03.2004.    

Mat w 2 posunięciach.