Matowanie wieżą z pionkami.

Mat w 3 posunięciach.