Michał Fiedorek - Bartosz Siembab, XI Międzynarodowy Turniej Szachowy, Góra Świętej Anny, 16.01.2018.

Zgaduj posunięcia białych.