Zadanie 912.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Jacek Gdański – Igor Jefimow, Warszawa, 1988.    

Mat w 2 posunięciach.