Zadanie 455.     Olivier Rocher – A. Ristic, Francja, 1997.

Mat w 2 posunięciach.