Zadanie 907.     Matowanie hetmanem i wieżą.     Stefan Witkowski – Petar Popovic, Scauri, 1981.    

Mat w 2 posunięciach.