Zadanie 1022.     Rafał Buraczewski – Krzysztof Tylenda, 14 Turniej Ferie Zimowe, Suwałki, 6.02.2014.    

Mat w 2 posunięciach.