Zadanie 1006.     Mojżesz Łowcki – Efim Bogolubow, Petersburg, 1914.    

Mat w 2 posunięciach.