Złap czarnego gońca!     Zbigniew Jaśnikowski - Marek Świerczewski, Wrocław, 1981.

Zgaduj posunięcia białych!