Zadanie 1002.     Piotr Brodowski – Dawid Niekraś, Poznań, 10.08.2014.    

Mat w 2 posunięciach.