Zadanie 995.     Weronika Posuniak – Halina Jałowiec, 56 Ogólnopolski Turniej Szachowy o "Złotą Wieżę", Chotowa, 12.06.2014.    

Mat w 2 posunięciach.